Hvad kan vi hjælpe med?

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Ishøj Kommune og Københavns Vestegns Politi har et løbende samarbejde om at forebygge radikalisering, diskrimination og ekstremisme.

Hvad er radikalisering?


Radikalisering er, når grupper eller individer anerkender ulovlige og voldelige metoder til at opnå religiøse, politiske eller personlige mål. Radikalisering kan ske gradvist eller pludseligt, hvor et menneske i stigende grad får ekstreme holdninger og støtter ulovlige eller voldelige handlinger.


Hvad gør jeg, hvis jeg bliver bekymring omkring radikalisering eller ekstremisme?

Hvis du er bekymret for, om en ung er tiltrukket af ekstremistiske miljøer eller overvejer at rejse ud for at kæmpe, skal du henvende dig til Den Nationale Hotline for at drøfte din bekymring. Den Nationale Hotline er en åben telefonlinje, hvor der sidder erfarne medarbejdere klar til at lytte og vejlede om din bekymring.

Kontaktoplysninger ved bekymring omkring radikalisering

Den Nationale Hotline                      Åbent dagligt mellem kl. 8.00 - 22.00                                         41 74 90 90

Informationshåndtering

  • Hotlinens medarbejdere har tavshedspligt
  • Hotlinens medarbejdere har pligt til at notere de oplysninger ned, som de modtager.
  • Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at give oplysninger om dig selv eller om borgeren, du ringer omkring (i tilfælde af du blot ønsker generel rådgivning)
  • Er der tale om en begrundet bekymring for radikalisering, vil hotlinens medarbejdere sende bekymringen videre til dit lokale Infohus, som består af et samarbejde mellem Vestegnens politikreds og Ishøj Kommune. Ishøj Kommunes afdeling for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse vil herefter kontakte dig, og gå videre med at kvalificere bekymringen

Som udgangspunkt håndteres antiradikalisering med samme metodik og i samme organisering som det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune. SSP-NU er således stedet hvor enkeltsager angående børn under atten år håndteres, ligesom hjemvendte og/eller borgere med ønske om at forlade ekstremistiske miljøer kan håndteres efter Ishøj Kommunes Exit-program.

Udvalgte nøgle- og frontmedarbejdere i Ishøj Kommune har gennem de senere år modtaget undervisning omkring radikaliseringsprocesser via Socialstyrelsen og PET, dels med henblik på forebyggelse, dels med henblik på efterværn ved hjemkomst fra krigshandlinger. På enkeltsagsniveau koordineres indsatsen af Københavns Vestegnspoliti i regi af ”Infohuset”, der er et netværk, hvor nøglepersoner fra kommunerne er repræsenterede. Ishøj Kommune deltager i netværket med medarbejdere fra Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

Den proaktive indsats varetages i vidt omfang i skoleregi, hvor SSP-læseplanen, danner grundlag for den ”opbyggende indsats”. Her indgår bl.a. medborgerskab og modstand mod gruppepres som centrale temaer.

Kontakt

Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

tk@ishoj.dk

Tlf. 43577555

Senest opdateret 6. juni 2018