Hvad kan vi hjælpe med?

SSP-samarbejdet i Ishøj

Ishøj Kommune afholder fire gange årligt et SSP-netværksmøde på hver af skolerne i kommunen

Formålet med SSP-netværksgrupperne er at sikre den tværfaglige indsats. I dette forum drøftes de lokale udfordringer og problemer samt mulige løsninger og initiativer derpå. 

SSP-netværksmøderne foregår på skolen og skolens ledelsesrepræsentant deltager sammen med en SSP-lærer, en SSP-pædagog, en gadeplansmedarbejder, Ishøj lokalpoliti, Straxen, Ungdomsskolen og en Ungdomsuddannelsesvejleder samt konsulenten for proaktiv kriminalitetsforebyggelse.

I det daglige kriminalitetsforebyggende arbejde afholdes der ugentligt et såkaldt SSP-NU møde. Her er formålet at sikre et samarbejde mellem Familiecenteret, Politiet og Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, som muliggør en hurtig og handlingsorienteret indsats overfor unge, der er meget tydelige i Ishøj Kommunes lokalområder.

På et SSP-NU møde informerer politiet om enkeltsager, hvor unge under 18 har været i kontakt med politiet. SSP-konsulenten, en rådgiver fra Center for Børn og Forebyggelse og en uddannelsesvejleder bidrager med viden om de unge, der optræder i politiets rapporter, så beslutningen om en evt. handlen tages på bedst mulige grundlag. Alle deltagerne på SSP-NU mødet  Familiecenterets viderebringer informationer fra SSP-NU til relevante samarbejdsparter.

Kontakt

Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

tk@ishoj.dk

Tlf. 43577555

Senest opdateret 6. juni 2018